TAVAMSMAIDAM.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi

SIA “DAB Dental Latvia”, reģ. Nr.40003744465, Rīga, Dzelzavas iela 117, LV-1021.

Atbalsta e-pasts: [email protected], turpmāk – Pārdevējs – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlieties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek atspoguļotas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt, izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma paysera.lv, ”Paysera LT”, UAB:

● Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor

● Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei ”Paysera LT”, UAB.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz Latviju. Iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot Omniva un DPD pakomātus, DPD kurjerpastu, kā arī tiek nodrošināta iespēja pasūtījumu saņemt Pārdevēja noliktavā Dzelzavas ielā 117, Rīgā darba dienās laikā no plkst.9:00 – 17:00. Preces var tikt piegādātās arī uz citām pasaules valstīm, par to iepriekš vienojoties. Sūtīšanas izmaksas ārpus Latvijas pilnībā sedz Pircējs. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 1-3 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 7 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs informē par atgriešanu rakstiski, norādot atgriešanas objektu, pasūtījuma numuru un Pircēja bankas konta numuru vai arī jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrastšeitnosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Pircējs preces nosūta uz adresi Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021.

Preču atgriešana notiek, ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.1. atgrieztajai precei (-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta;

5.2. preces nedrīkst būt bojātas, lietotas un zaudējušas sākotnējo izskatu – jābūt saglabātām etiķetēm, drošības plēvēm u.c. (Tas neattiecas uz piegādes laikā sabojātiem produktiem);

5.3. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija, preci saņemot;

5.4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preci gadījumā, ja netika ņemti vērā preču atgriešanas noteiktie termiņi;

5.5. Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts). Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas, Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus, pamatojoties uz Distances līgumu. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja Pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, Pārdevējam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Pārdevējs patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja Interneta veikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

5.6. naudas atmaksa par atgrieztajām precēm tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu;

5.7. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Ja prece tiek atgriezta nepilnā komplektācijā, ir bojāta vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības preci nepieņemt, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

5.8. Par precēm, kuras Pircējs atgriež, ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Pārdevējs piekrīt atmaksāt Pircējam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 7 dienu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Pādevēju, rakstot uz [email protected]. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas. Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 darba dienu laikā.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c. Pārdevējs nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Pircējs nepārprotami piekritis saņemt Pārdevēja mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, Pārdevējs laiku pa laikam var sazināties ar Pircēju, nosūtot informāciju par pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā Pārdevējs var apstrādāt Pircēja e-pasta adresi, kura norādīta, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.